Valberedning

Utbildning kring valberedningens arbete

”En styrelses verksamhet kan bidra till en förenings utveckling och framgång förutsatt att de är sammansatta på det sätt som krävs i den situation som föreningen befinner sig i och för de mål som man vill uppnå.
Den sammansättningen är helt beroende av valberedningens engagemang och arbete.”

Citat ur ”Valberedningen – Nyckeln till en bra styrelse”

För att få det strategiska och affärsmässiga jobbet gjort i en förening är det viktigt att rätt personer med rätt kompetens får chansen att sitta i styrelsen. De som har uppdraget att hitta dessa människor är valberedningen.

Många föreningar har utmaningar och en av dem är att tillsätta en valberedning. Dels är uppdraget i många fall otydligt och i några fall uppfattas det som en tung arbetsbörda så många drar sig för att ta på sig uppdraget.

Konstigt tycker vi i Club Support då uppdraget som förtroendevald valberedare i själva verket är det mest hedersamma i en förening. Tyvärr är det få som inser att den riktiga och viktiga makten i en förening innehas av valberedningen då deras arbete speglar sig i hur framgångsrik en förening är och kan bli.

Därför tycker vi i Club Support att de viktigaste spelarna sitter i valberedningen!

Är du intresserad av uppdraget men vill få mer kunskap och insikt i hur arbetet fungerar så hjälper vi dig gärna.

Kontakta oss så berättar vi mer: Nina Andersson, 070-609 19 38