Pågående projekt

Vi har genom stöd från EU och Leader kunnat arbeta fram olika koncept för att stötta föreningar i en mer hållbar verksamhet. 
En av dessa är nu igång och det är LF Support där föreningar och föräldrar kan söka stöd. 

Tillsammans skapar vi länsmagi!

LF Support finansieras av Länsförsäkringar Jämtland. Koncept och idé kommer från Club Support som även administrerar LF Support. Vi får även hjälp från RF-SISU Jämtland Härjedalen. Precis som vi brinner...

Läs mer »

Hållbart föreningsliv

Club Support driver leaderprojektet “Hållbart föreningsliv” där vår vision är att alla föreningar i länet ska må bra och kunna arbeta hållbart.

Läs mer »