Hållbart föreningsliv

Föreningar skapar gemenskap, glädje och samhällsutveckling!

Club Support är en förening som driver leaderprojektet “Hållbart föreningsliv” där vår vision är att alla föreningar i länet ska må bra och kunna arbeta hållbart.

Genom projektet vill vi underlätta för föreningarna att driva verksamheten professionellt på ett hållbart och enklare sätt! Föreningslivet ska inte heller behöva påverka vart i länet man väljer att bo utan vi vill se ett hållbart föreningsliv i hela vårt län.
Syftet med projektet är att hitta samverkansformer och innovativa metoder mellan olika aktörer i samhället som stärker vårt föreningsliv ekonomisk, socialt och affärsmässigt i ett långsiktigt perspektiv.

Hur kan vi i Club Support hjälpa tillsammans med er förening göra föreningslivet mer hållbart?

Vi har tagit fram en enkät för er som förening att besvara där syftet med enkäten är att ta reda på och veta hur föreningarnas riktiga behov ser ut behöver vi i Club Support din hjälp med att berätta hur det verkligen står till i just er förening!
Det gör du genom att fylla i enkäten nedan och ge oss svara på frågor som bl.a beskriver;
Era största utmaningar, hur ni upplever att er ekonomi ser ut, hur styrelsearbetet fungerar, era medlemmars engagemang. Vi håller svaren för oss själva som underlag för att gå vidare med i samarbetet med din/er förening om ni så önskar.

Tack för att du hjälper oss att hjälpa ert föreningsliv!