Föreläsning med Peter Rung

Idrotten kan vara en superkraft!

Vilket individuellt ansvar har du som individ i din roll som idrottsutövare, idrottsledare eller förtroendevald i att skapa en bättre miljö som i slutändan kan leda till tryggare idrott?

Peter Rung är känd för sitt aktiva arbete med att förebygga våld, trakasserier och kränkningar i vår vardag. Peter har bland annat utbildat i och arbetat med att implementera våldspreventiva metoder hos 32 elitfotbollsklubbar. Peter belyser många olika delar, om just detta och om hur vårt eget beteende påverkar vår omgivning. En trygg omgivning i och runt våra idrottsföreningar, kan vi önska något mer?

Läs mer om Peter Rung »

Peter kommer också att vara plats på Jämtlands Gymnasium den 5 maj och prata om dessa viktiga frågor för våra ungdomar på idrottsgymnasiet. Det är en uppföljare till den föreläsning han gjorde 2017, men nu för en ny årskull.